• da
  • en

”Vores tilgang til små som store sager er engageret og kvalificeret, og vi går altid efter den uhøjtidelige tone i dialogen med vores kunder.”

Adlexmobil

Om Adlex Advokater

Vores kernekompetence er at yde værdifuld og kvalificeret rådgivning til små som store kunder. Vi dækker en bred vifte af juridiske specialer.

Vi har en uhøjtidelige tone på kontoret og i dialogen med vores kunder, ligesom vores dynamiske tilgang til faget i uprætentiøse rammer er grobund for et effektivt og behageligt samarbejde.

Adlex Advokater P/S er stiftet i 2010 af advokaterne Steen Thomsen og Simon Falbe-Hansen. Selskabet beskæftiger i dag fem advokater og er organiseret som et Partnerskab, der forkortes P/S.
New York Black And White 1680X1050 Wallpaper

Personer

New York Black And White 1680X1050 Wallpaper

Nyheder

Konkurskarantæne

Der er indenfor de seneste år indført mulighed for, at ledelsen i et selskab kan pålægges karantæne i en årrække, således at disse ikke må sidde i ledelsen i kapitalselskaber (A/S, ApS m.fl.).

Læs mere

Selskabsret – ejerskab

Der er øget fokus på offentliggørelse af ejerskab til danske selskaber. Forpligtelsen til offentliggørelse af ejerskab er løbende blevet udvidet. Kontakt os såfremt der er spørgsmål hertil.

Læs mere

Tilbagebetalingskrav ved køb af andelsbolig til mulig overpris ikke forældet

Køber (K) havde købt en andelsbolig i april 2009. I begyndelsen af juli 2009 modtog K indkaldelse til et beboermøde med omtale af en ny og lavere vurdering af ejendommen. K anlagde herefter sag mod sælger (S) i december 2009, fordi hun mente, at hun havde betalt overpris for andelsboligen. Spørgsmålet i sagen var, om K, før hun modtog indkaldelsen til beboermødet i juli 1009 med den nye vurdering, burde have haft mistanke om, at ejendommen ikke var korrekt vurderet, jf. ABL § 16, stk. 3, hvorefter K’s krav på tilbagebetaling af en eventuel overpris forældes 6 måneder fra det tidspunkt, hvor K kendte eller burde have kendt sit krav.

Læs mere

New York Black And White 1680X1050 Wallpaper
Adlex Advokater Partnerselskab

Købmagergade 60, 3. sal
1150 København K


ps@adlexadvokater.dk

CVR nr. 33084099

Vilkår
Erhverv
Privat
Boligforeninger

Advokater i Adlex Advokater Partnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet. Adlex Advokater Partnerselskab har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Adlex Advokater Partnerselskab ansvarsforsikring tegnet i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.
Parkering
Link til parkering her

Israels Plads 1
1361 København
+45 70 25 72 12

Max køretøjshøjde: 2,10m
Antal parkeringspladser: 1150
Posts
×