• Dansk

”Vores tilgang til små som store sager er engageret og kvalificeret, og vi går altid efter den uhøjtidelige tone i dialogen med vores kunder.”

Adlexmobil

Databeskyttelse

Privatlivspolitik for klienter, samarbejdspartnere, jobansøgere og andre eksterne i Adlex Advokater 


Hos Adlex Advokater (eller “vi”, ”vores”, ”os”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik forklarer, hvordan Adlex Advokater behandler dine personoplysninger som klient hos os. I det følgende redegøres for, hvordan vi indsamler, anvender og videregiver de personoplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du er klient hos os eller på anden vis kommunikerer med os.

Der kan forekomme løbende ændringer i denne privatlivspolitik. Alt efter de specifikke ændringer vil vi muligvis også give dig en supplerende politik. Vi opfordrer dig til at gennemse vores privatlivspolitik løbende for at holde dig opdateret om vores praksis for behandling af personoplysninger.

 

  1. Dataansvarlig

Følgende juridiske enhed er datasvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:
Adlex Advokater P/S
CVR-nr. 33084099
Købmagergade 60, 3.
1150 København K

 

  1. Behandling af personoplysninger om klienter, samarbejdspartnere og andre eksterne

Vi vil indsamle de oplysninger, som du giver os direkte. Dette vil være tilfældet, når du er klient hos os, ringer til os, sender os e-mails, kommunikerer med os via en tredjepart, eller på anden vis interagerer med os. De kategorier af oplysninger, vi kan indsamle om dig inkluderer typisk dit navn, adresse, telefonnr., e-mailadresse, professionelle oplysninger (fx den virksomhed du repræsenterer, din titel, etc.) og enhver anden oplysning, som du vælger at give os. Vores behandlinger af disse oplysninger sker med henblik på at indgå eller opfylde en kontrakt mellem dig eller den virksomhed du repræsenterer (altså etablere et klientforhold), hvorfor vores behandlingsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Vi kan ligeledes behandle ovenstående personoplysninger som led i vores legitime interesse i at besvare din henvendelse, hvis vi ikke har indgået en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Efter omstændighederne kan vores juridiske bistand medføre, at vi er nødsaget til at behandle følsomme personoplysninger eller strafbare forhold, fx i familie- og arverets tvister eller rekonstruktions rådgivning. Vores hjemmel til behandling i sådanne sammenhænge er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f for følsomme oplysninger og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4 for oplysninger om strafbare forhold.

Hvis Adlex Advokaters juridiske rådgivning er underlagt hvidvaskloven, er vi i de konkrete situationer forpligtet til at foretage kundekendskabsundersøgelser (KYC), hvorfor vi behandler identitetsoplysninger, CPR-nr. og paskopi om klienter og dennes reelle ejere identitetsoplysninger, inden der etableres en forretningsforbindelse eller udføres en transaktion. Vores retsgrundlag er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, samt databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1.

Vi kan også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder, herunder offentlige registre, fx CVR.dk, og kombinere dette med de oplysninger som du selv har givet til os.

 

  1. Behandling af personoplysninger om jobansøgere

Når du ansøger om et job hos Adlex Advokater vil vi ligeledes behandle dine personoplysninger. Vi behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som er indeholdt i din ansøgning og dit CV med henblik på at evaluere din ansøgning. Vi vil også evaluere og vurdere din præstation og kompetencer som følge af et interview. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er din anmodning om vores behandling af din ansøgning samt CV forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Herudover, kan vi søge på internettet efter relevant og tilgængelige information, herunder også indhold på sociale medier. Vi vil typisk se efter information om dine tidligere ansættelsesforhold, aktivitet, kompetencer, performance såvel som din generelle fremtræden.

Såfremt den pågældende stilling kræver, at du gennemfører personlighedstests eller lignende, vil du blive informeret herom, når vi har behandlet din ansøgning. Resultaterne af sådanne tests behandles fortroligt, men indgår i vores bedømmelse af din ansøgning. Resultaterne vil blive slettet, når evalueringsprocessen er afsluttet. Retsgrundlaget for denne behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

I visse tilfælde vil du endvidere blive bedt om at aflevere kopi af din straffeattest afhængigt af den pågældende stilling, herunder da det påkræves for at bestride hvervet som advokat og/eller advokatfuldmægtig. Vores hjemmel er derfor databeskyttelseslovens § 8, stk. 3.

Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning kan det være, at vi indhenter referencer fra dine tidligere og/eller nuværende arbejdsgivere. Vi indhenter kun referencer fra personer du har angivet, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f eller baseret på dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi anbefaler, at din ansøgning ikke indeholder følsomme personoplysninger, som fx oplysninger, der afslører racemæssig eller etnisk baggrund, religion, fagforeningsmedlemskab, seksualitet, helbredsoplysninger mv. Hvis besiddelsen af en stilling undtagelsesvis stiller særlige krav til helbredsmæssige forhold, vil vi – efter konkret vurdering heraf – bede om dit samtykke til at behandle sådanne oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a.

Hvis du bliver tilbudt en stilling hos Adlex Advokater, vil din ansøgning samt yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med ansættelsen blive en del af din personlige personalemappe hos os.

 

  1. Modtagere af personoplysninger

Adlex Advokater benytter ligeledes databehandlere, som alle er underlagt databehandleraftaler og forpligtet til fortrolighed.

Visse personoplysninger vil blive indberettet til offentlige myndigheder, hvis det er krævet ved lov, fx indberetninger til Skat, Erhvervsstyrelsen eller Finanstilsynet. Retsgrundlaget for sådan videregivelse af dine personoplysninger er vores retlige forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

I tilfælde af at Adlex Advokater har behov for juridisk bistand, kan vi ligeledes videregive dine personoplysninger til vores eksterne advokat, revisor, eller anden rådgiver grundet vores legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f.

 

  1. Overførsel til tredjelande

Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i lande uden for EU/EØS, der ikke har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens standardbestemmelser.

 

  1. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Personoplysninger til brug for Adlex Advokaters KYC-forpligtelser opbevares i 5 år i overensstemmelse med hvidvaskloven.

Hvis du i rekrutteringssammenhæng ikke tilbydes en stilling, opbevarer vi din ansøgning og eventuelle yderligere personoplysninger, der indsamles i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i en periode på op til 6 måneder efter vores afslag, medmindre du har givet dit samtykke til en længere opbevaring af sådanne oplysninger.

 

  1. Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger – dette inkluderer kryptering og pseudonymisering hvor muligt.

 

  1. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personoplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Du kan ligeledes til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, som du har afgivet. Tilbagekaldelse af et samtykke vil have virkning for den fremtidige behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du kontakte os som angivet nedenfor

 

  1. Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

 

  1. Kontakt, ændringer af oplysninger and klageadgang

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personoplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på ps@adlexadvokater.dk.

Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage vedrørende behandlingen af dine personoplysninger. I den forbindelse bedes du kontakte Advokatsekretær Patricia Schmidt på ps@adlexadvokater.dk. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefon 33 19 32 00, e-mail dt@datatilsynet.dk.

 

Om Adlex Advokater

Vores kernekompetence er at yde værdifuld og kvalificeret rådgivning til små som store kunder. Vi dækker en bred vifte af juridiske specialer.

 

Vi har en uhøjtidelige tone på kontoret og i dialogen med vores kunder, ligesom vores dynamiske tilgang til faget i uprætentiøse rammer er grobund for et effektivt og behageligt samarbejde.
Adlex Advokater P/S er stiftet i 2010 af advokaterne Steen Thomsen og Simon Falbe-Hansen. Selskabet beskæftiger i dag fem advokater og er organiseret som et Partnerskab, der forkortes P/S.
New York Black And White 1680X1050 Wallpaper

Personer

New York Black And White 1680X1050 Wallpaper
Adlex Advokater Partnerselskab
Købmagergade 60, 3. sal
1150København K
ps@adlexadvokater.dk
CVR nr. 33084099
kontakt

Databeskyttelse

Vilkår
Erhverv
Privat
Boligforeninger

Advokater i Adlex Advokater Partnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet. Adlex Advokater Partnerselskab har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Adlex Advokater Partnerselskab ansvarsforsikring tegnet i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.
Parkering
Link til parkering her
Israels Plads 1
1361 København
Max køretøjshøjde: 2,10m
Antal parkeringspladser: 1150
Posts
×