• Dansk
 • English

”Vores tilgang til små som store sager er engageret og kvalificeret, og vi går altid efter den uhøjtidelige tone i dialogen med vores kunder.”

Adlexmobil

Om fast ejendom

 • Fast ejendom

  Vi rådgiver om entrepriseret, lejeret og overdragelse af fast ejendom.

  Det omfatter bl.a.:

  • Køb og salg af erhvervsejendomme samt due diligence
  • Udarbejdelse af erhvervslejeaftaler
  • Projektudviklinger
  • Entrepriseretlige forhold
  • Regulering af fast ejendom

   

  Simon Falbe-Hansen, partner, advokat

  Simon Falbe-Hansen, partner, advokat

  Morten Rasmussen, advokat

  Morten Rasmussen, advokat

 • Køb og salg af virksomheder

  Vi yder rådgivning i forbindelse med køb, salg eller investering i virksomheder, herunder generationsskifte.

  Rådgivningen kan bl.a. omfatte juridiske problemstillinger i forbindelse med overdragelsen af eller investeringen i virksomheden og udarbejdelse af alle nødvendige dokumenter.

  Rådgivningen kan også omfatte:

  • Overdragelsesstrukturen
  • Forretningsmæssige overvejelser i forbindelse med overdragelsen
  • Gennemførelse af due diligence af virksomheden samt rapportering herom
  • Udarbejdelse af fortrolighedsaftaler m.m.
  • Udarbejdelse af overdragelsesaftale
  • Deltagelse i forhandlingerne
  • Gennemførelse af overdragelsen

  Vi har stort fokus på processens tilrettelæggelse og gennemførsel, fordi de to størrelser er afgørende for et succesfuldt resultat. Ved repræsentation af sælgere af en virksomhed, sikrer vi, at virksomhedens værdi beskyttes bedst muligt gennem hele processen.

   

  Simon Falbe-Hansen, partner, advokat

  Simon Falbe-Hansen, partner, advokat

  Morten Rasmussen, advokat

  Morten Rasmussen, advokat

 • Konkursret og rekonstruktion

  Som specialister på området, undersøger vi sammen med ledelsen mulighederne for genskabelse/rekonstruktion af virksomheden eller måske blot dele af den.

  Der er nemlig flere muligheder for at rekonstruere en virksomhed, som fx:

  • Rekonstruktion i én til skifteretten anmeldt rekonstruktion (tvangsakkord eller salg af virksomhed)
  • Søsterselskabsmodellen/datterselskabsmodellen (udenfor skifterettens regi)
  • Frivillig akkord med kreditorerne

   

  Simon Falbe-Hansen, partner, advokat

  Simon Falbe-Hansen, partner, advokat

  Morten Rasmussen, advokat

  Morten Rasmussen, advokat

 • Finanseringsret

  Adlex rådgiver danske og udenlandske klienter indenfor alle områder af finansieringsretten. Herunder aktiv-og projektfinansiering samt trade finance. Vi har mangeårig højt specialiseret erfaring indenfor shipping-, energi-, offshore- samt infrastrukturfinansiering.

  Adlex håndtere ofte sikrede og usikrede låneaftaler både i form af bilateriale lån såvel som syndikerede lån og garantifaciliteter.

  Vi har endvidere stor erfaring med mezzanine finansiering, leasing samt strukturerede finansieringer, herinder eksport kredit finansiering, finansielle rekonstruktioner af nødlidende virksomheder samt fuldbyrdelse af sikkerheder.

   

  Simon Falbe-Hansen, partner, advokat

  Simon Falbe-Hansen, partner, advokat

  Morten Rasmussen, advokat

  Morten Rasmussen, advokat

 • Generel erhvervsret

  En af vores kernekompetencer er rådgivning om generelle erhvervsretlige emner til små- og mellemstore virksomheder.

  Vi har mange års erfaring med at udarbejde kontrakter både på engelsk og dansk, herunder udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser, indkøbsbetingelser, konsulentaftaler, distributionsaftaler, forhandleraftaler, agentaftaler, finansieringsaftaler og andre typer af kontrakter.

   

  Simon Falbe-Hansen, partner, advokat

  Simon Falbe-Hansen, partner, advokat

  Morten Rasmussen, advokat

  Morten Rasmussen, advokat

 • Rets- og voldgiftssager

  Vi har mange års erfaring med at føre retssager ved Byretter, Landsretter, samt Sø- og Handelsretten.

  Vores rådgivning i forbindelse med retssager kan fx omfatte:

  • Indledningsvis vurdering af sagen
  • Udarbejdelse af processkrifter (stævning, svarskrift)
  • Syn og skønsforretning m.m.
  • Gennemførelse af retssagen
  • Forligsforhandlinger

  Ved førelse af retssager er det væsentligt, at der foretages en realistisk vurdering af sagens risicielementer og konsekvenserne for klienten ved forskellige sagsudfald. En sådan vurdering omfatter også omkostningerne ved sagens førelse.

   

  Simon Falbe-Hansen, partner, advokat

  Simon Falbe-Hansen, partner, advokat

  Morten Rasmussen, advokat

  Morten Rasmussen, advokat

 • Selskabsret

  Vi rådgiver små- og mellemstore virksomheder om alle selskabsretlige forhold, herunder i forbindelse med stiftelse af selskaber, virksomhedsoverdragelser, spaltninger, fusioner, generationsskifte m.v.

  Rådgivningen kan derfor bl.a. omfatte:

  • Stiftelse af selskaber
  • Udarbejdelse af ejeraftaler
  • Kapitalforhøjelser / kapitalnedsættelser
  • Afholdelse af generalforsamlinger
  • Ejerforhold
  • Omstruktureringer
  • Spaltninger / fusioner
  • Likvidationer

  Vi har en høj, faglig ekspertise indenfor selskabsret, og advokat Simon Falbe-Hansen underviser ofte i emnet i banker og andre finansielle virksomheder.

   

  Simon Falbe-Hansen, partner, advokat

  Simon Falbe-Hansen, partner, advokat

  Morten Rasmussen, advokat

  Morten Rasmussen, advokat

 

Om Adlex Advokater

Vores kernekompetence er at yde værdifuld og kvalificeret rådgivning til små som store kunder. Vi dækker en bred vifte af juridiske specialer.

 

Vi har en uhøjtidelige tone på kontoret og i dialogen med vores kunder, ligesom vores dynamiske tilgang til faget i uprætentiøse rammer er grobund for et effektivt og behageligt samarbejde.
Adlex Advokater P/S er stiftet i 2010 af advokaterne Steen Thomsen og Simon Falbe-Hansen. Selskabet beskæftiger i dag fem advokater og er organiseret som et Partnerskab, der forkortes P/S.
New York Black And White 1680X1050 Wallpaper

Personer

New York Black And White 1680X1050 Wallpaper
Adlex Advokater Partnerselskab
Købmagergade 60, 3. sal
1150København K
ps@adlexadvokater.dk
CVR nr. 33084099
kontakt

Databeskyttelse

Vilkår
Erhverv
Privat
Boligforeninger

Advokater i Adlex Advokater Partnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet. Adlex Advokater Partnerselskab har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Adlex Advokater Partnerselskab ansvarsforsikring tegnet i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.
Parkering
Link til parkering her
Israels Plads 1
1361 København
Max køretøjshøjde: 2,10m
Antal parkeringspladser: 1150
Posts
×