• Dansk
  • English

”Vores tilgang til små som store sager er engageret og kvalificeret, og vi går altid efter den uhøjtidelige tone i dialogen med vores kunder.”

Adlexmobil

Morten Rasmussen

Morten Rasmussen, advokat

Morten Rasmussen, advokat

Morten beskæftiger sig med erhvervsretlig rådgivning til små og mellemstore virksomheder. Kernekompetencerne er insolvensret og generel erhvervsret.

Morten rådgiver om alle erhvervsretlige forhold i forbindelse med etablering og drift af selskaber, herunder om valg af selskabsform, samt i forbindelse med selskabers likvidation, rekonstruktion eller konkursbehandling.

Morten rådgiver derudover om sportsret, herunder i forbindelse med kontraktforhandlinger og kontraktindgåelse inden for sportsverdenen samt ved forhandlinger og indgåelse af sponsoraftaler m.v.

Morten fører derudover retssager og voldgiftssager samt agerer voldgiftsdommer i sportsretlige tvister.

Morten har via sin egen karriere som professionel fodboldspiller omfattende kendskab og indsigt i sportsverdenens mekanismer m.v.

Morten er født i 1985 og blev juridisk kandidat på Aarhus Universitet i 2015.

 

Retsområder

  • Selskabsret
  • Konkurs og rekonstruktion af nødlidende virksomheder
  • Rets- og voldgiftssager
  • Generel erhvervsret
  • Sportsret

Tidligere ansættelser

  • Accura Advokatpartnerselskab 2016-2019

Lektorater, møderet m.v.

  • Advokatbestalling marts 2019

 

Om Adlex Advokater

Vores kernekompetence er at yde værdifuld og kvalificeret rådgivning til små som store kunder. Vi dækker en bred vifte af juridiske specialer.

 

Vi har en uhøjtidelige tone på kontoret og i dialogen med vores kunder, ligesom vores dynamiske tilgang til faget i uprætentiøse rammer er grobund for et effektivt og behageligt samarbejde.
Adlex Advokater P/S er stiftet i 2010 af advokaterne Steen Thomsen og Simon Falbe-Hansen. Selskabet beskæftiger i dag fem advokater og er organiseret som et Partnerskab, der forkortes P/S.
New York Black And White 1680X1050 Wallpaper

Personer

New York Black And White 1680X1050 Wallpaper
Adlex Advokater Partnerselskab
Købmagergade 60, 3. sal
1150København K
ps@adlexadvokater.dk
CVR nr. 33084099
kontakt

Databeskyttelse

Vilkår
Erhverv
Privat
Boligforeninger

Advokater i Adlex Advokater Partnerselskab er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet. Adlex Advokater Partnerselskab har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Adlex Advokater Partnerselskab ansvarsforsikring tegnet i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.
Parkering
Link til parkering her
Israels Plads 1
1361 København
Max køretøjshøjde: 2,10m
Antal parkeringspladser: 1150
Posts
×